Dit is een individuele manier waarop je kind met mij 1-op-1 werkt.

Integratieve Kindertherapie kunt je ook zien als coaching. Vanuit een probleemvraag ga ik procesgericht en met de vraag van je kind aan de slag om vragenderwijs en spelenderwijs de handvatten aan te reiken om datgene wat als vervelend of moeilijk ervaren wordt in een beter en positief beeld te plaatsen dat het kind zich eigen kan maken van binnenuit.

Vooraf is er een oudergesprek om met jullie als ouders te bespreken waar jullie het probleem zien, herkennen en al wat jullie al gedaan hebben om hem of haar te helpen.

Vervolgens ga ik met je kind in een vrije en speelse omgeving in de praktijkruimte aan de slag om vanuit de wereld van het kind te bepalen wat er dwars zit. Van daaruit reik ik je kind handvatten en begrip aan die het in staat zullen stellen om zelf de problemen anders te benaderen en op te lossen. Zo zal het gedrag van je kind veranderen, doordat het van binnen verandert in de binnenwereld.

Tussen de kindsessies door houden we contact, hoe het gaat met je kind en middels de oudergesprekken. Je zult ervaren dat je kind groeit en zelf tot veel meer in staat is dan je wellicht zou verwachten, groei komt van binnenuit.

In de praktijk zul je na de eerste 3 tot 5 sessies al veranderingen zien en zelf door de oudersessies ook gaan meespelen in de veranderingen. Per hulpvraag stellen we ongeveer 15 kindsessies.