Wanneer er geen verwijzing van de huisarts of Jeugdhulp is gelden de volgende tarieven:

Een telefonische dan wel persoonlijke kennismaking van maximaal 30 minuten is gratis.

Een ouderbegeleidingsgesprek

€ 80,00  per uur

Een sessie Integratieve Kindertherapie

€ 80,00 per uur

Een doorverwijzing plus rapportage/ schriftelijke verslaglegging, klassenobservatie werkzaamheden

€ 80,00 per uur

Telefonische sessie:

€ 10,00 per 10 minuten

Evaluatiegesprek

€ 80,00 per uur

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

De kosten vallen onder vergoeding van ziektekosten wanneer u aanvullend verzekerd bent bij verschillende zorgverzekeraars.
Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. In alle andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.

Zie voor een overzicht:

https://www.vvvk.nl/resources/cfiles/vvvk_nl/downloads_/Zorgverzekeraars%20vergoedingen%202019.pdf

Als Kindertherapeut ben ik aangesloten bij de
VvvK : A-18-236
RBCZ : 180616R
SCAG : 16601
AGB-Code : 90064745