Wanneer er geen verwijzing van de huisarts of Jeugdhulp is gelden de volgende tarieven:

Een telefonische dan wel persoonlijke kennismaking van maximaal 30 minuten is gratis.

Een ouderbegeleidingsgesprek

€ 80,00  per uur

Een sessie Integratieve Kindertherapie

€ 80,00 per uur

Een doorverwijzing plus rapportage/ schriftelijke verslaglegging, klassenobservatie werkzaamheden

€ 80,00 per uur

Telefonische sessie:

€ 10,00 per 10 minuten

Evaluatiegesprek

€ 80,00 per uur

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

De kosten vallen onder vergoeding van ziektekosten wanneer u aanvullend verzekerd bent bij verschillende zorgverzekeraars.

Zie voor een overzicht:

https://www.vvvk.nl/resources/cfiles/vvvk_nl/downloads_/Zorgverzekeraars%20vergoedingen%202019.pdf

Als Kindertherapeut ben ik aangesloten bij de VvvK, RBCZ en de SCAG.