Voorkomen van erger….voordelen van ondersteuning

posted in: Uncategorized | 0
Interessant? Deel dit met anderen, of een specifiek persoon!

​Voorkomen van erger…. voordelen van ondersteuning

De ondersteuning bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen die we als therapeuten geven blijkt nog steeds een hoge drempel te hebben. In mijn vorige blog heb uitgelegd aan de hand van een voorbeeld uit mijn praktijk, hoe het kan gaan en hoe mensen kunnen denken. Helaas gebeurt dat nog veel te vaak waardoor kinderen die graag ondersteuning zouden willen, ouders die ‘maar doormodderen’ met hun kinderen nog niet geholpen.

In dit blog wil ik jullie de voordelen van de ondersteuning eens op een rijtje zetten.

Laagdrempelig:
geen wachtlijsten, geen verwijzing van huisarts nodig;
Iedereen kan zich direct bij de therapeut aanmelden. Door goede samen werking met collega’s in de buurt kunnen kinderen snel geholpen worden. Ook wordt deze vorm van hulp vergoed door de meeste verzekeringen.

Preventief:
hiermee wordt erger en duurder voorkomen; vaak worden er kinderen aangemeld waarbij als kind een gedrag erg naar voren komt, of juist niet. Dit gedrag heeft een oorsprong, een gevoel, een verdriet, iets dat een kind eerder in zijn leven heeft meegemaakt. Door deze oorsprong in de praktijk aan te pakken voorkomen we dat het probleem op latere leeftijd, bijvoorbeeld in de pubertijd of als volwassene veel grotere omvang krijgt en minder makkelijk aangepakt kan worden. En tot veel grotere problemen kan leiden!

Effectief:
Kortdurend en op maat, geen onnodige diagnoses en labels;
integratief kijken we naar het hele kind en zien dat er een klein stukje, een deel van het kind hulp nodig heeft. De rest van het kind, dus alle andere delen, die zetten we juist in zodat het kind kan groeien! We zien het kind als een geheel en daarom werken we niet met diagnoses of labels. Al zou een kind een label kunnen hebben, we leren het kind en zijn omgeving hiermee om te gaan.

Samen:
met je gezin en andere betrokkenen;
‘It takes a village…..’ een kind heft intern hulpbronnen, de delen die hem helpen. Aan de andere kant heeft een kind ook externe hulpbronnen, de omgeving. Deze kan het kind inzetten als deze op hun wijze mee doen aan de ondersteuning.

Eigen kracht:
je kind leert zijn kwaliteiten ontdekken en in te zetten;
Dit is wellicht de belangrijkste pijler in het rijtje?! Doordat je kind zichzelf en al zijn hulpbronnen en kwaliteiten leert kennen en in te zetten, kan hij als individu op eigen kracht groeien. Deze basis gun ik ieder kind. We noemen dit IK-sterkte.

Wil niet iedereen dat zijn kind in zijn kracht, gelukkig is en groeit tot een leuk zelfstandig groot mens?

Ons motto:  Je kind weet t, kan t, doet t!

Interessant? Deel dit met anderen, of een specifiek persoon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *